สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2022   112  
2 Sep 2022   72  
3 Sep 2022   77  
4 Sep 2022   65  
5 Sep 2022   81  
6 Sep 2022   62  
7 Sep 2022   72  
8 Sep 2022   68  
9 Sep 2022   67  
10 Sep 2022   69  
11 Sep 2022   57  
12 Sep 2022   66  
13 Sep 2022   74  
14 Sep 2022   80  
15 Sep 2022   69  
16 Sep 2022   75  
17 Sep 2022   73  
18 Sep 2022   71  
19 Sep 2022   68  
20 Sep 2022   78  
21 Sep 2022   87  
22 Sep 2022   87  
23 Sep 2022   81  
24 Sep 2022   64  
25 Sep 2022   91  
26 Sep 2022   75  
27 Sep 2022   82  
28 Sep 2022   87  
29 Sep 2022   103  
30 Sep 2022   81