สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2022   48  
2 Aug 2022   89  
3 Aug 2022   68  
4 Aug 2022   56  
5 Aug 2022   72  
6 Aug 2022   76  
7 Aug 2022   78  
8 Aug 2022   71  
9 Aug 2022   53  
10 Aug 2022   78  
11 Aug 2022   54  
12 Aug 2022   68  
13 Aug 2022   83  
14 Aug 2022   59  
15 Aug 2022   63  
16 Aug 2022   71  
17 Aug 2022   55  
18 Aug 2022   55  
19 Aug 2022   62  
20 Aug 2022   66  
21 Aug 2022   46  
22 Aug 2022   52  
23 Aug 2022   67  
24 Aug 2022   61  
25 Aug 2022   70  
26 Aug 2022   67  
27 Aug 2022   62  
28 Aug 2022   65  
29 Aug 2022   60  
30 Aug 2022   62  
31 Aug 2022   70