สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2022   64  
2 Jul 2022   60  
3 Jul 2022   50  
4 Jul 2022   69  
5 Jul 2022   64  
6 Jul 2022   66  
7 Jul 2022   54  
8 Jul 2022   70  
9 Jul 2022   59  
10 Jul 2022   30  
11 Jul 2022   60  
12 Jul 2022   85  
13 Jul 2022   77  
14 Jul 2022   79  
15 Jul 2022   70  
16 Jul 2022   67  
17 Jul 2022   70  
18 Jul 2022   69  
19 Jul 2022   83  
20 Jul 2022   81  
21 Jul 2022   47  
22 Jul 2022   91  
23 Jul 2022   62  
24 Jul 2022   50  
25 Jul 2022   74  
26 Jul 2022   208  
27 Jul 2022   98  
28 Jul 2022   56  
29 Jul 2022   91  
30 Jul 2022   60  
31 Jul 2022   63