สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2022   45  
2 Jun 2022   62  
3 Jun 2022   49  
4 Jun 2022   72  
5 Jun 2022   55  
6 Jun 2022   54  
7 Jun 2022   67  
8 Jun 2022   61  
9 Jun 2022   54  
10 Jun 2022   79  
11 Jun 2022   55  
12 Jun 2022   52  
13 Jun 2022   49  
14 Jun 2022   60  
15 Jun 2022   63  
16 Jun 2022   62  
17 Jun 2022   70  
18 Jun 2022   44  
19 Jun 2022   45  
20 Jun 2022   48  
21 Jun 2022   60  
22 Jun 2022   79  
23 Jun 2022   48  
24 Jun 2022   52  
25 Jun 2022   52  
26 Jun 2022   48  
27 Jun 2022   47  
28 Jun 2022   88  
29 Jun 2022   66  
30 Jun 2022   75