สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2022   53  
2 May 2022   45  
3 May 2022   51  
4 May 2022   48  
5 May 2022   50  
6 May 2022   68  
7 May 2022   47  
8 May 2022   58  
9 May 2022   92  
10 May 2022   53  
11 May 2022   62  
12 May 2022   55  
13 May 2022   60  
14 May 2022   56  
15 May 2022   54  
16 May 2022   64  
17 May 2022   47  
18 May 2022   67  
19 May 2022   58  
20 May 2022   124  
21 May 2022   51  
22 May 2022   58  
23 May 2022   96  
24 May 2022   68  
25 May 2022   65  
26 May 2022   68  
27 May 2022   51  
28 May 2022   50  
29 May 2022   90  
30 May 2022   61  
31 May 2022   66