สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2022   65  
2 Apr 2022   59  
3 Apr 2022   40  
4 Apr 2022   70  
5 Apr 2022   50  
6 Apr 2022   54  
7 Apr 2022   61  
8 Apr 2022   63  
9 Apr 2022   60  
10 Apr 2022   71  
11 Apr 2022   56  
12 Apr 2022   58  
13 Apr 2022   65  
14 Apr 2022   49  
15 Apr 2022   57  
16 Apr 2022   56  
17 Apr 2022   72  
18 Apr 2022   75  
19 Apr 2022   83  
20 Apr 2022   76  
21 Apr 2022   60  
22 Apr 2022   70  
23 Apr 2022   62  
24 Apr 2022   60  
25 Apr 2022   62  
26 Apr 2022   73  
27 Apr 2022   90  
28 Apr 2022   71  
29 Apr 2022   93  
30 Apr 2022   42