สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2022   63  
2 Feb 2022   66  
3 Feb 2022   54  
4 Feb 2022   57  
5 Feb 2022   78  
6 Feb 2022   45  
7 Feb 2022   69  
8 Feb 2022   111  
9 Feb 2022   44  
10 Feb 2022   51  
11 Feb 2022   55  
12 Feb 2022   59  
13 Feb 2022   40  
14 Feb 2022   68  
15 Feb 2022   106  
16 Feb 2022   39  
17 Feb 2022   46  
18 Feb 2022   58  
19 Feb 2022   53  
20 Feb 2022   53  
21 Feb 2022   71  
22 Feb 2022   77  
23 Feb 2022   65  
24 Feb 2022   80  
25 Feb 2022   45  
26 Feb 2022   57  
27 Feb 2022   62  
28 Feb 2022   62