สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2022   123  
2 Dec 2022   73  
3 Dec 2022   86  
4 Dec 2022   92  
5 Dec 2022   105  
6 Dec 2022   56  
7 Dec 2022   112  
8 Dec 2022   108  
9 Dec 2022   105  
10 Dec 2022   86  
11 Dec 2022   85  
12 Dec 2022   62  
13 Dec 2022   89  
14 Dec 2022   86  
15 Dec 2022   95  
16 Dec 2022   69  
17 Dec 2022   75  
18 Dec 2022   60  
19 Dec 2022   78  
20 Dec 2022   72  
21 Dec 2022   108  
22 Dec 2022   71  
23 Dec 2022   90  
24 Dec 2022   90  
25 Dec 2022   77  
26 Dec 2022   65  
27 Dec 2022   86  
28 Dec 2022   67  
29 Dec 2022   72  
30 Dec 2022   56  
31 Dec 2022   56