สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2022   93  
2 Nov 2022   76  
3 Nov 2022   67  
4 Nov 2022   76  
5 Nov 2022   81  
6 Nov 2022   78  
7 Nov 2022   67  
8 Nov 2022   81  
9 Nov 2022   116  
10 Nov 2022   70  
11 Nov 2022   72  
12 Nov 2022   100  
13 Nov 2022   61  
14 Nov 2022   95  
15 Nov 2022   81  
16 Nov 2022   71  
17 Nov 2022   79  
18 Nov 2022   81  
19 Nov 2022   100  
20 Nov 2022   72  
21 Nov 2022   106  
22 Nov 2022   86  
23 Nov 2022   116  
24 Nov 2022   92  
25 Nov 2022   81  
26 Nov 2022   94  
27 Nov 2022   84  
28 Nov 2022   78  
29 Nov 2022   72  
30 Nov 2022   98