สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2022   65  
2 Oct 2022   86  
3 Oct 2022   59  
4 Oct 2022   68  
5 Oct 2022   121  
6 Oct 2022   67  
7 Oct 2022   56  
8 Oct 2022   47  
9 Oct 2022   58  
10 Oct 2022   50  
11 Oct 2022   87  
12 Oct 2022   75  
13 Oct 2022   59  
14 Oct 2022   60  
15 Oct 2022   78  
16 Oct 2022   58  
17 Oct 2022   89  
18 Oct 2022   79  
19 Oct 2022   71  
20 Oct 2022   84  
21 Oct 2022   95  
22 Oct 2022   93  
23 Oct 2022   57  
24 Oct 2022   67  
25 Oct 2022   59  
26 Oct 2022   79  
27 Oct 2022   107  
28 Oct 2022   57  
29 Oct 2022   90  
30 Oct 2022   66  
31 Oct 2022   83