สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2022   35  
2 Jan 2022   34  
3 Jan 2022   34  
4 Jan 2022   64  
5 Jan 2022   58  
6 Jan 2022   54  
7 Jan 2022   59  
8 Jan 2022   55  
9 Jan 2022   49  
10 Jan 2022   83  
11 Jan 2022   71  
12 Jan 2022   54  
13 Jan 2022   81  
14 Jan 2022   34  
15 Jan 2022   53  
16 Jan 2022   42  
17 Jan 2022   66  
18 Jan 2022   55  
19 Jan 2022   52  
20 Jan 2022   52  
21 Jan 2022   82  
22 Jan 2022   60  
23 Jan 2022   63  
24 Jan 2022   45  
25 Jan 2022   54  
26 Jan 2022   43  
27 Jan 2022   54  
28 Jan 2022   113  
29 Jan 2022   50  
30 Jan 2022   38  
31 Jan 2022   59