ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: 02-420-5112

RS Carbide-เว็บคีย์เวิร์ด - Slider Revolution

ผู้ผลิต - จำหน่าย ทังสเตน คาร์ไบด์
มีดกลึง มีดเล็บ ตามรูปแบบขึ้นงานสำหรับ
งานอุตสาหกรรมทุกประเภท

ใบมีดของทางเรามีคุณภาพและมาตรฐาน
ทั้งขนาดและรูปแบบของใบมีดเป็นไปตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม

รับผลิตทังสเตนดาร์ไบด์ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด
รับผลิตงานตามสั่ง ด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูง
จากประเทศเยอรมัน

ผลิตดอกเอ็นมิล เป็นดอกสำงานกัดจะมีดอกกัดที่มีลักษณะเป็นแท่งกลมๆ

ดอกเอ็นมิลแบบ 3 ฟัน มีหน้าตัดที่กว้างกว่าทำให้ใช้กัดวัสดุที่มีความแข็งได้ดีทั้งโลหะที่เป็นเหล็ก

ดอกเอ็นมิลแบบ 2 ฟัน ถูกออกแบบให้มีพื้นที่ของร่องคายเศษที่กว้าง เพื่อช่วยให้คายเศษวัสดุที่ถูกกัดได้ดี

ดอกเอ็นมิลแบบ 2 ฟัน ถูกออกแบบให้มีพื้นที่ของร่องคายเศษที่กว้าง เพื่อช่วยให้คายเศษวัสดุที่ถูกกัดได้ดี

ผลิตและจำหน่ายมีดบอลดอกเอ็นมิล

จำหน่ายผลิตภัณฑ์งานกัดปาดหน้า

จำหน่ายผลิตภัณฑ์งานกัดปาดหน้า

ผลิตมีดสำหรับงานเซาะร่องภายนอก

การบดย่อยไม้ให้เป็นผงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตไม้แปรรูปต่อไป

ทังสเตน คาร์ไบด์ เป็นโลหะที่มีความคงทนและแข็งกว่าโลหะอื่น

ทังสเตน คาร์ไบด์ เป็นโลหะที่มีความคงทนและแข็งกว่าโลหะอื่น

จำหน่ายและผลิตทังสเตนคาร์ไบด์ตามสั่ง

ผลิตและจำหน่ายมีดสำหรับงานกัดปลาย

ผลิต-จำหน่าย ถังสเตน คาร์ไบด์ มีดกลึง มีดเล็บ ตามรูปแบบชิ้นงานสำหรับงานอุตสาหกรรม

ผลิตดอกเอ็นมิล เป็นดอกสำงานกัดจะมีดอกกัดที่มีลักษณะเป็นแท่งกลมๆ

ผลิตและจำหน่ายดอกสว่าน

ดอกเอ็นมิลแบบ 3 ฟัน มีหน้าตัดที่กว้างกว่าทำให้ใช้กัดวัสดุที่มีความแข็งได้ดีทั้งโลหะที่เป็นเหล็ก

ดอกเอ็นมิลแบบ 2 ฟัน ถูกออกแบบให้มีพื้นที่ของร่องคายเศษที่กว้าง เพื่อช่วยให้คายเศษวัสดุที่ถูกกัดได้ดี

ดอกเอ็นมิลแบบ 2 ฟัน ถูกออกแบบให้มีพื้นที่ของร่องคายเศษที่กว้าง เพื่อช่วยให้คายเศษวัสดุที่ถูกกัดได้ดี

ผลิตและจำหน่ายพรีฟอร์มคาร์ไบด์

ทังสเตน คาร์ไบด์ เป็นโลหะที่มีความคงทนและแข็งกว่าโลหะอื่น

ทังสเตน คาร์ไบด์ เป็นโลหะที่มีความคงทนและแข็งกว่าโลหะอื่น

จำหน่ายและผลิตทังสเตนคาร์ไบด์ตามสั่ง

ผลิตและจำหน่ายมีดสำหรับงานกัดปลาย

ผลิตและจำหน่ายมีดบอลดอกเอ็นมิล

จำหน่ายผลิตภัณฑ์งานกัดปาดหน้า

จำหน่ายผลิตภัณฑ์งานกัดปาดหน้า

ผลิตมีดสำหรับงานเซาะร่องภายนอก

การบดย่อยไม้ให้เป็นผงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตไม้แปรรูปต่อไป

จำหน่ายและผลิต ทังสเตนคาร์ไบด์

ใบมีดอุตสาหกรรม
 

   บริษัท อาร์ เอส คาร์ไบค์โปรดักท์ จำกัด จำหน่ายทังสเตนดาร์ไบด์ ผลิตทังสเตนคาร์ไบด์ ผลิตใบมีดอุตสาหกรรม ทังสเตนดาร์ไบด์ ทังสเตนคาร์ไบค์พร้อมติดตั้ง ผลิตทังสเตนคาร์ไบด์ ผลิตทังสเตนดาร์ไบค์ตามสั่งผลิตใบมีดอุตสาหกรรมผลิตใบมีดตามสั่งสำหรับอุตสาหกรรม จำหน่ายและผลิตใบมีดอุตสาหกรรม

Tungsten Carbide Producer

• Cutting tools  Preform
• Insert  • Wood saw dust
• Blank • Cement industry

 

 

R.S. CARBIDE PRODUCT

Tungsten CarbideCarbide InsertCarbide WearpartEndmill and SpecialTools (New & Regrind)

บทความ